A projekt résztvevői

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Irányító Hatóság

Az NFÜ szervezi az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával
kapcsolatos hazai feladatokat, a Kormány által meghatározott körben
ellátja az Európai Unió pénzügyi támogatásainak felhasználásához
szükséges feladatokat, és irányítja a pénzügyi támogatások
felhasználása céljából az intézményrendszer működését.

www.nfu.hu

Energia Központ Nonprofit Kft.

A projekt előkészítésének és végrehajtásának komplex lebonyolítása -
műszaki, pénzügyi és jogi aspektusok figyelembevételével – a pályázatok
értékelésétől kezdődően, a szakmai tanácsadáson keresztül egészen a
projektzárást követő utóellenőrzésig.

www.energiakozpont.hu

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás

A projekt gazdája és az Európai Unió támogatásának kedvezményezettje. A
beruházáshoz kapcsolódó koordinációs, felügyeleti és ellenőrzési
feladatait a szervezetéhez tartozó Projekt Menedzsment Szervezeten
(PIU) keresztül hajtja végre.

Projekt Menedzsment Szervezet (PIU)

Feladata a projektvezetés, a teljes projekt koordináció, kapcsolattartás,
szakmai koordináció a pályázó intézmény és a Közreműködő Szervezet
között, adminisztratív és pénzügyi feladatok ellátása. Az Advocata
Kft.-vel (székhely: 8420 Zirc, Rómer Flóris u. 54.) kötöttük meg a
szerződést 2011. december 27-én.

Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó

Feladata a beruházással kapcsolatos közbeszerzések lebonyolítása. A feladat
ellátására szerződést kötöttünk 2010. december 27-én a Dél-Alföldi
Fejlesztési és Közbeszerzési Tanácsadó Kft-vel (székhely: 6000
Kecskemét, Ipoly u. 1/A).

PR, Tájékoztatási feladatok ellátása

A projekttel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés biztosítása a
lakosság, civil szervezetek részére. A szerződést beszerzési eljárást követően a Kedvezményezett megkötötte
2011. június 15-én a „CSABA-TV” Első Csabai Televíziós Kft.-vel
(székhely: 5600 Békéscsaba, Teleki u. 5.).

Könyvvizsgálói feladatok ellátása

A kifizetési kérelem, számlák, az elszámolást alátámasztó dokumentumok,
pénzügyi összesítők, ÁFA elszámolás és a beruházás aktiválásainak,
illetve a projekttel kapcsolatos valamennyi egyéb pénzügyi elszámolás
könyvvizsgálati ellenőrzése. A szerződést az Adó-Reál Kft.-vel
(székhely: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 23. fsz.) 2011. június 15-én
kötöttük meg.

FIDIC mérnök, műszaki ellenőr 

Közbeszerzési eljárást követően a beruházás FIDIC mérnöki feladatainak ellátását,
műszaki ellenőrzését a VERKER Kereskedelmi, Mérnöki és Szolgáltató Kft.
(székhelye: 5553 Kondoros, Csabai út 49.) fogja ellátni, a szerződés
2011. augusztus 15-én került aláírásra

 
Kivitelező
 
Közbeszerzési eljárást követően kiválasztásra került a kivitelezési munkálatokat
végző Körös-szög DG Konzorcium, melynek tagjai a Duna Aszfalt Kft. és a
Geohidroterv Kft. (székhelye: Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Geohidroterv Kft. 1095 Budapest, Máriássy u. 7.)